Psychobiologia: związki - 18.10.2020

wykład dr Marzanny Radziszewskiej

rozpocznij

Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia – dzięki nam zaufasz sobie

Droga do poprawy jakości życia i poszerzania swojej świadomości przebiega różnie u każdego człowieka. Czasem pierwszym krokiem jest natrafienie na inspirująca książkę czy wywiad prasowy, innym razem spotkanie z ciekawym człowiekiem lub udział w wartościowym treningu rozwoju osobistego, a jeszcze innym poważny kryzys, przełomowe wydarzenie w życiu czy też po prostu dostrzeżenie własnych blokad i ograniczeń. Bez względu na to, co zapoczątkowało chęć samorozwoju istotne jest, aby na przewodnika wybrać profesjonalistę. Osobę, posiadającą nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również olbrzymie pokłady zrozumienia, pokory i uważności. Taką postacią jest bez wątpienia Jolanta Toporowicz - założycielka Euphonii, certyfikowana psychoterapeutka z ponad 25-letnim doświadczeniem i autorka książki „(Nie)zwyczajne ja”.

Najbliższe warsztaty

Poziom podstawowy
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
Zagadki bliskich związków - 19-23.10.2020 trening uwalniania uwikłań w związkach Jakubowice k. Namysłowa 19 Październik 2020 1900 PLN
Poziom zaawansowany
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
Trening „Podróż w głąb siebie” - 10-15.11.2020 trening terapeutyczny z Jolantą Toporowicz Gajówka (Pogórze Izerskie) 10 Listopad 2020 1500 PLN
Ukryty przekaz choroby - 23-27.11.2020 (Warszawa) trening identyfikacji i uwalniania emocji Konstancin Jeziorna 23 Listopad 2020 1900 PLN
pozostałe Warsztaty wyjazdowe

Rozwój i świadomość – nasze podejście

Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia to miejsce, gdzie „rozwój i świadomość” to hasła przewodnie na ścieżce, wiodącej do samodoskonalenia. Podstawą naszej pracy jest opracowana przez Jolantę Toporowicz Mapa Poziomów Świadomości Ego, które to narzędzie określa wrodzony potencjał percepcji i rozumienia siebie, innych ludzi i świata. W oparciu o założenia mapy prowadzimy trening rozwoju osobistego w formie rocznego kursu „Zaufać sobie”, a także szkolenia, dotyczące identyfikacji i uwalniania emocji, relacji w związkach czy emocjonalnego podłoża chorób. Współpracujemy również z ekspertami z dziedziny psychobiologii oraz pracy z ciałem i emocjami, dzięki czemu nasze warsztaty rozwoju osobistego są wielowymiarowe i przynoszą jeszcze lepsze efekty.

Kurs "Zaufać sobie" - najbliższe spotkania

Poziom podstawowy
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
I edycja - Warszawa 2020/2021 Zagadnienie koluzji - nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach Warszawa 03 Październik 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Natura emocji i uczuć. Identyfikacja i sposoby ich wyrażania Wrocław 10 Październik 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Jacy jesteśmy. Typy osobowości Wrocław 07 Listopad 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Natura konfliktu w perspektywie poziomów świadomości Warszawa 21 Listopad 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Wyjazdowy trening poruszania się po różnych poziomach świadomości Ojrzanów k. Warszawy 04 Grudzień 2020
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Rodzaje relacji. Budowanie i destrukcja w relacjach. Elementy systemowej współzależności Wrocław 19 Grudzień 2020
I edycja - Warszawa 2020/2021 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Doświadczanie różnych poziomów świadomości Warszawa 09 Styczeń 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Nieświadome przyczyny uwikłań w relacjach. Temat koluzji Wrocław 16 Styczeń 2021
I edycja - Warszawa 2020/2021 Podsumowanie kursu. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów Warszawa 06 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Zdrowie i choroba w perspektywie Psychobiologii Wrocław 20 Luty 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Sposoby komunikacji na różnych poziomach świadomości. Natura konfliktu Wrocław 06 Marzec 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Leczenie w perspektywie poziomów świadomości Wrocław 24 Kwiecień 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Ufam sobie: zrozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Trening doświadczania różnych poziomów świadomości Wrocław 08 Maj 2021
VI edycja - Wrocław 2020/2021 Przekraczanie poziomów świadomości- wyjazdowy trening. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Wrocław 25 Czerwiec 2021
Poziom zaawansowany
Nazwa Opis Lokalizacja Data Cena
Edycja zaawansowana - Wrocław 2019/2020 Koluzje: trening przekraczania uwikłań w relacjach Wrocław 31 Październik 2020
Edycja dla zaawansowanych - Wrocław 2020/2021 roczny kurs oparty o mapę poziomów świadomości Wrocław 28 Listopad 2020 5700 PLN
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kim jestem? Identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna. Podobieństwa, różnice, konsekwencje. Trening identyfikacji wewnętrznej Wrocław 28 Listopad 2020
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kreacja, monolog i dialog. Sposoby komunikacji a poziom świadomości. Identyfikacja poziomu świadomości w komunikacji. Trening. Wrocław 23 Styczeń 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej 2021 cykl treningów wyjazdowych dla zaawansowanych Gajówka (Pogórze Izerskie) 11 Luty 2021 2100 PLN
Treningi dla edycji zaawansowanej - I spotkanie Rozwiązywanie konfliktu w perspektywie poziomów świadomości. Gajówka (Pogórze Izerskie) 11 Luty 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Kanały percepcji. Rozumienie, współczucie, empatia, współodczucie. Identyfikacja sposobów postrzegania rzeczywistości. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 20 Luty 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Przekonania a poziom świadomości. Identyfikacja i uwalnianie przekonań, przekraczanie poziomu świadomości. Trening. Wrocław 27 Marzec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Konflikt, sposoby rozwiązywania konfliktu na różnych poziomach świadomości. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 24 Kwiecień 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - II spotkanie Uwalnianie emocji i przekonań w perspektywie historii osobistej, rodowej i karmy. Gajówka (Pogórze Izerskie) 13 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Uwalnianie uwikłań w koluzjach. Trening. Wrocław 22 Maj 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Identyfikacja pochodzenia emocji i uczuć: własna historia, dziedzictwo rodowe, karma. Zajęcia warsztatowe. Wrocław 05 Czerwiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Rozumienie, empatia, współczucie, współodczucie. doświadczanie różnych poziomów świadomości. Trening. Wrocław 03 Lipiec 2021
Treningi dla edycji zaawansowanej - III spotkanie Przekraczanie poziomu świadomości. Zmiana paradygmatu. Uwalnianie uwikłań. Gajówka (Pogórze Izerskie) 22 Lipiec 2021
Edycja zaawansowana - Wrocław 2020/2021 Uwalnianie emocji i przekonań, zmiana paradygmatu, przekraczanie poziomu świadomości. Trening wyjazdowy. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów. Do ustalenia 30 Lipiec 2021
pozostałe Kurs „Zaufać sobie”

Trening rozwoju osobistego według Euphonii

Tematyka i zakres warsztatów rozwoju osobistego organizowanych przez nasz Instytut jest różnorodna, jednak istnieje dla nich kilka punktów wspólnych. Najważniejszym jest przedstawienie uczestnikom założeń Mapy Poziomów Świadomości, wprowadzenie w temat emocji, ich natury, funkcji i mechanizmów powstawania, a także przybliżenie podstaw psychobiologii. Podczas treningu rozwoju osobowości skupiamy się jednak nie tylko na teorii, ale również wprowadzamy elementy ćwiczeniowe, w tym pracę z ciałem i głosem. Niektóre z naszym propozycji dodatkowo wzbogacone są o indywidualne konsultacje, pozwalające na analizę indywidualnych problemów, blokad i ograniczeń każdego z uczestników warsztatu.

Trening rozwoju osobistego dla mężczyzn i kobiet

Oferta Instytutu dostosowana jest do potrzeb wszystkich, interesujących się rozwojem i świadomością w różnych perspektywach. Dla osób, stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie, przygotowaliśmy jednodniowe wykłady, podstawowy trening identyfikacji i uwalniania emocji, a także warsztat „Zagadki bliskich związków”. Dobrym punktem wyjścia jest również indywidualna konsultacja z Jolantą Toporowicz lub cykl spotkań w ramach mentoringu (zawodowego lub osobistego). Bardziej doświadczeni mogą skorzystać z oferty dla zaawansowanych. Z założenia nasze warsztaty przeznaczone są dla każdego, bez względu na wiek, płeć i wykonywany zawód, jednak nie wykluczamy w przyszłości poszerzenia oferty o trening rozwoju osobistego dla kobiet i trening rozwoju osobistego dla mężczyzn.

Blog

10 sierpień, 2020

Osiąganie czy dostrajanie - różne drogi do jakości życia

Osiąganie, czy dostrajanie - różne drogi do jakości życia: subtelna różnica, której możemy nie zauważyć w nadmiarze bodźców i generowanych przez media dramatycznych wiadomości. Zwłaszcza w okresie ostatnich kilku miesięcy rzeczywistość stawia nas przed ni…

Czytaj dalej

18 maj, 2020

Ego: kim jestem?

Narracja wokół rozwoju osobistego i duchowego operuje pojęciem „ego” w niefrasobliwy i bardzo nieprecyzyjny sposób. Prawie wszyscy używamy tego pojęcia, niewielu z nas jednak pochyla się nad jego treścią. Kim jestem? Jak siebie definiuję? Kiedy mogę mówić…

Czytaj dalej
wszystkie wpisy