Psychobiologia: dzieci

choroby, problemy wychowawcze, społeczne, szkolne

Rozpocznij

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin

24.11.2019

niedziela 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład

z panelem pytań

Miejsce

WenderEDU Business Center

ul. św. Józefa 1/3, Wrocław

Cena

430 zł z VAT

bez obiadu

OPIS WYKŁADU

„Dziewięćdziesiąt procent problemów dzieci to problemy pochodzące od rodziców i przodków” - Gilbert Renaud

Dziecko nie rodzi się jako czysta karta, na której zapis tworzy się dopiero po przyjściu na świat. Na wiele miesięcy przed poczęciem rodzice nieświadomie tworzą projekt na jego życie, nawet wtedy, gdy nie planują potomka. Wszystko to, czego doświadczają – radosne i smutne – wpisuje się w plan, który dziecko realizuje po narodzinach. Nauka opisuje zjawisko piętnowania genomowego – kształtowania aktywności genów w komórkach rozrodczych dających początek nowemu istnieniu przez czynniki środowiskowe. Emocje, zaliczane do tych czynników, kształtują aktywność genów poprzez substancje, których wytwarzanie towarzyszy ich odczuwaniu.

Los dziecka powiązany jest bardzo ściśle z losami jego przodków. Obszerne badania na ten temat prowadziła, między innymi, profesor psychologii i psychoterapeutka Ann Anceline Schützenberger.

W pierwszych latach życia dziecko powiązane jest silnie ze swoimi rodzicami zwłaszcza z matką. Nieświadomie przejmuje ich emocjonalne problemy i materializuje je w swoim ciele.

Wykład przedstawia spojrzenie na wybrane choroby, problemy wychowawcze, społeczne i szkolne dzieci z perspektywy psychobiologii. Pokazuje możliwości pracy z dzieckiem służące rozwiązywaniu problemów. Omawia metody pracy z dzieckiem, ich możliwości i ograniczenia.

W PROGRAMIE

Niektóre z kwestii, które zostaną poruszone podczas wykładu to:

 • omówienie czynników, mających wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci
 • poznanie podstawowych mechanizmów, jakie zachodzą na poziomie ludzkiego ciała pod wpływem emocji
 • wyjaśnienie zjawiska "piętnowania genomowego"
 • analiza najczęstszych problemów emocjonalnych dzieci
 • omówienie najczęściej spotykanych problemów społecznych i poznanie ich wielowymiarowych przyczyn
 • poznanie wybranych przykładów z praktyki dr Marzanny Radziszewskiej

ZAPRASZAMY

 • osoby, szukające nowego spojrzenia na rozwój swoich dzieci,
 • rodziców i opiekunów dzieci, zmagających się z problemami emocjonalnymi,
 • rodziców i opiekunów dzieci, zmagających się z problemami społecznymi,
 • osoby zainteresowane rozwojem emocjonalnym i społecznym dzieci,
 • nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów rodzinnych i wszystkich, zawodowo zajmujących się opieką nas dziećmi,
 • lekarzy, pielęgniarki, psychoterapeutów pracujących z objawami psychosomatycznymi
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką Psychobiologii

                                                

AGENDA

/Spotkanie ma charakter szkolenia i umożliwia zdobycie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także poznania konkretnych przypadków wraz z ich interpretacją z perspektywy lekarza łączącego wiedzę akademicką z psychobiologią/


     
 • 9:00 – przywitanie i przedstawienie prowadzącej

 • 9:05-12.30- I część wykładu

 • 12:30- 13:30 – przerwa na lunch*

 • 13:30- 15:30 – II część wykładu

 • 15:30-16:00 – Panel pytań i odpowiedzi dla uczestników


*Około 12.30 zaplanowana jest godzinna przerwa obiadowa. Uczestnicy mogą w tym czasie udać się na lunch w okolicy lub też skorzystać z obiadu na miejscu, w WenderEdu

PROWADZĄCA

Marzanna Radziszewska

dr n.med. Marzanna Radziszewska

Lekarz medycyny akademickiej z wieloletnim, bogatym dorobkiem naukowym i klinicznym, praktyk Psychobiologii z dziesięcioletnim doświadczeniem, wykładowca, twórczyni autorskiego programu Akademii Psychobiologii, założycielka i właścicielka Vedica.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych. Współtworzyła i koordynowała w latach 2002-2009 Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Wykładała w Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Opracowała materiały szkoleniowe dla protetyków słuchu oraz poradnik dla rodziców dzieci słabosłyszących. Była rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opiniowania materiałów do kształcenia zawodowego protetyków słuchu oraz członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange. Jest członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

 Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu psychobiologii.

Odbyła pełny cykl szkoleń z Biologiki u Roberto Barnai, z Recall Healing u Gilberta Renaud oraz w szkoleniach Gerarda Athiasa. Ukończyła szkołę Life Flow Healing Sary Zięborak oraz kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest dyplomowanym coachem ICC. Tłumaczyłam część skryptów szkoleniowych do Recall Healing i redagowałam merytorycznie książki z dziedziny psychobiologii.

Cena wykładu

bez obiadu

 • cena z VAT
 • płatne od razu podczas zapisu - przez płatności online

430 PLN brutto

Rezerwuję i płacę

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat kursu, wolnych miejsc i płatności, prosimy o kontakt z Instytutem.

Marta Bilińska-Rochewicz

telefon: +48 501 805 464

e-mail: marta.rochewicz@euphonia.pl